2011-04-21 00:54
 Oceń wpis
   

Obciążenie śniegiem według PN-EN 1991-1-3 niewiele się różni w stosunku do dotychczas stosowanej normy obciążenia śniegiem. Norma europejska w swoich założeniach, zakresie porusza problem oddziaływania zjawiska klimatycznego dla obiektów budowlanych, a dokładniej mówiąc dachów konstrukcji. Zarys zakresu normy, a także podstawowe informacje zostały zawarte w artykule:

Obciążenie śniegiem według eurokodu PN-EN 1991-1-3.

 2011-04-10 00:12
 Oceń wpis
   

Eurokody w budownictwie spowodowały niemały problem w branży budowlanej. Spowodowały, powodują lub dopiero tak naprawdę spowodują, gdy zaczną obowiązywać w pełni a dotychczas stosowane normy PN-B zostaną wycofane. Decyzją projektanta konstrukcji jest wybór normy do projektowania, lub jej braku i liczenia tak zwanego na oko :>, ale życie pokazuje że i tak większość konstruktorów dokonuje tego typu obliczeń w sposób analityczny poparty wzorami normowymi oraz wyliczeniami programów komputerowych. Co do samych eurokodów, sposób ich interpretacji nie zawsze jest w pełni jasny, dlatego też należy poszerzać swoją wiedzę w ich zakresie, poprzez studiowanie literatury lub czytanie artykułów. Jak interpretować zapisy eurokodów poruszone zostało w serwisie eurokody.net o nazwie:

 

Interpretacja zapisu eurokodów.2011-04-09 22:49
 Oceń wpis
   

Eurokody budowlane stanowią nowe normy projektowania konstrukcji inżynierskich - budowlanych. Powstałe na przestrzeni ostatnich lat stanowiące zbiór najnowszych wytycznych, porad i zasad umożliwiają konstruktorowi projektowanie nietypowych obiektów w sposób jak najbardziej ekonomiczny a przede wszystkim bezpieczny. Eurokody mają swoje oznaczenia typowe dla każdego kraju. W Polsce eurokody oznaczamy za pomocą liter PN-EN, gdzie PN- oznacza Polska Normę, a EN - eurokod. Wprowadzenie eurokodu ma na celu umożliwić wszystkim państwom członkowskim (zobowiązanym do wdrożenia zestawu norm) na swobodę projektowania. Dzięki jednolitym normom ( różniącym się jedynie zapiskami, załącznika krajowego) każdy konstruktor może natychmiast podjąć pracę w innym kraju członkowskim, posiadając pełną znajomość wytycznych - normy według której dany kraj wykonuje obliczenia.Więcej o eurokodach w budownictwie znajdziemy na stronie internetowej poświęconej normom europejskim - www.eurokody.net. Zapraszamy.

Tagi: eurokodyNajnowsze komentarze
 


 
eurokody Eurokody to nowe normy projektowania konstrukcji, obiektów budowlanych stanowiących wytyczne w zakresie obliczeniowym. Jak je używać, czego unikać a na co zwrócić uwagę dowiesz się dzięki informacjom zawartym lub też skierowanym poprzez tego bloga !
 


Kategorie
 
Eurokody
 


Moje linki

Ulubione blogi

Archiwum Bloga
 
Rok 2011